Årsmøte

2020-06-09T09:23:58+02:00 3. juni 2020|Uncategorized @nb|

Styret innkaller herved til årsmøte i Gulset Idrettsforening.

Årsmøtet avholdes 17.06.20 kl 18.00 på Gulset IF Klubbhus, Gulsetringen 159 i Skien.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 03.06.2020 til bendiksrud.toni@gmail.com

Dokumenter:
Årsmelding
Regnskap og budsjett
Balanserapport
Regnskapssammendrag alle grupper
Revisjonsrapport

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Gulset Idrettsforening i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Gulset Idrettsforening. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Gulset Idrettsforenings lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Gulset Idrettsforening V/ Toni Bendiksrud kontaktes på 951 41 431 eller bendiksrud.toni@gmail.com

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen styret