Turn 2020-08-27T08:52:44+02:00

Turn få ny nettside snart

Utsatt oppstart for alle partier

Skien kommune har bestemt å stenge alle haller fra nå av. Ny vurdering fra kommunen blir 15. September. Kontingent og treningsavgift blir ikke fakturert før vi vet noe mer. Da blir det gjort en utregning i forfold til tapt trening. Vi håper dere alle fortsatt blir værende i klubben. Denne situasjonen er dessverre ikke noe vi rår over. Vi håper vi kan starte opp med alle grupper etter kommunens nye vurdering.

Kontaktperson: Jorun Bech tlf: 47233145 etter 20.00