Visjon 2018-03-15T10:41:13+01:00

Visjon

”Gjennom breddeidrett og idrettsglede skal Gulset IF bedre oppvekstmiljøet for barn og ungdom på Gulset.” 

VERDIER

  • Trygghet
  • Trivsel
  • Mangfold
  • Fair play

HOVEDMÅL

Skape positive idrettsaktiviteter som gir barn, ungdom og voksne glede og fellesskap. Utvikle fritidsaktiviteter som spesielt engasjerer ungdom med og uten idrettsbakgrunn. Utvikle idrettsanlegg for mangfoldig (idretts)aktivitet i regi av klubb, skole og SFO. Gjennom nært samarbeid med skole og SFO, utvikle et bredt utvalg av fysiske aktiviteter i ”skoletiden” som deretter gjør det naturlig for barna å fortsette med aktiviteter i GIF.

Utvikle rutiner som ”fanger opp” barn og ungdom som faller utenfor miljøet på lag / treningsgrupper. Gjennom holdninger og aktiviteter skal GIF utvikle seg til en attraktiv samarbeidspartner for organisasjoner og næringsliv. Gjennom positive aktiviteter for ulike aldersgrupper skal GIF skape interesse for å engasjere seg som tillitsvalgt i klubben.

Gulset idrettsforening har ca 1100 medlemmer. Vi tilbyr aktiviteter for barn, unge og voksne i følgende undergrupper; barneidretten, fotball, håndball, langrenn, turmarsj og innebandygruppe. Alle som vil drive med aktiviteter i våre grupper må være medlemmer av hovedforeningen. Medlemskontigenten i 2015 er kr 400,- for familiemedlemskap og kr. 200,- for enkeltmedlem.

Sparebank1 Telemark er vår bankforbindelse og sponsor, sammen med Pizzabakeren, Meny og G-Sport Behakvartalet.

Vi ønsker flere aktive foreldre inn i foreningen. Ta kontakt med en av oss dersom du ønsker å bli med i en av gruppene eller i aktiviteter i hovedstyret.

Idrettens verdipris 2000

Idrettens verdipris 2000 tildeles Gulset Idrettsforening fra Skien, Telemark.
Idrettens verdipris er en nyopprettet pris, som skal gå til et idrettslag som har utmerket seg i forhold til å integrere idrettens verdier i sitt arbeid. Gulset Idrettsforening har gjennom dette arbeidet vist både vilje og evne til å ta idrettens verdier på alvor, både i form av bevistgjøringsprossesser og, aller viktigst, i det praktiske arbeidet.

NIF gratulerer Gulset Idrettsforening med tildeling av Idrettens Verdipris, og håper det kan være en inspirasjon til å fortsette det gode arbeidet laget utfører.

På vegne av Idrettsstyrets etikkutvalg
Petter Kristiansen
Fagkonsulent, avdeling for etikk, idrettsmedisin og antidoping